Jak na to

Obchodní podmínky

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele). Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.matracar.cz je Petr Sůkal, sídlem v Břeclavi, Čs. Armády 127, PSČ 691 41, IČ: 74593757, zapsaný v živnostenském rejstříku. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Zobrazit více: Obchodní podmínky


Jak vybrat matraci

Je s podivem, že o výrobku, který je našemu tělu oporou průměrně třetinu času celého života a který pečuje o náš pasivní a mnohdy i aktivní odpočinek, víme většinou tak málo. Zkuste si vzpomenout na jméno vaší stávající matrace. Vzpomenete si, čím se vyznačuje a proč jste zvolili zrovna takovou matraci?

Nenabádáme vás ke vzpomínání jen tak z plezíru. Vřele totiž doporučujeme vycházet z vlastní zkušenosti při výběru matrace nové. Neexistuje totiž způsob, jak během chvíle v obchodě zjistit, zda nám vyhovuje ta či ona tuhost, ten či onen materiál. Existuje však několik zaručených rad, kterými se při nákupu řídit dá.

Zobrazit více: Jak vybrat matraci